menu×

Konum ve Ulaşım

Hereke, Kocaeli ili, Körfez ilçesine bağlı bir belde idi. Nüfus yetmezliği gerekçe gösterilerek İlçe olamayan Hereke'nin Belediyesi, 2009 yerel seçimlerinden sonra kapatılmış ve 7 mahalle olarak Kocaeli ili, Körfez ilçesine bağlanmıştır.

Doğusunda Kirazlıyalı batısında Tavşancıl kuzeyinde Gebze güneyinde İzmit körfezi yer alır.

D-100 karayolu ve TEM otoyolu üzerinden İstanbul 65 km., İzmit 27 km. uzaklıktadır. Haydarpaşa - Ankara demiryolu üzerinde bulunan Hereke'den banliyö trenleri ile Adapazarı ve Haydarpaşa arasında düzenli tren seferleri yapılmaktadır. Yine Hereke ile körfezin karşı kıyısındaki Karamürsel arasında düzenli vapur seferleri yapılmaktadır. İzmit ve Gebze'ye düzenli olarak belediye otobüsleri çalışmaktadır.

 

Coğrafya

Ortalama yüksekliği 200 metreyi geçmeyen Kocaeli platosunu oluşturan tepeler İzmit'ten, yarımadanın batısına doğru uzanır.Bu tepeler batıya doğru gidildikçe, İzmit'ten hemen sonra körfezin Kuzey kıyısından uzaklaşır ve geniş bir kıyı düzlüğü oluşur.Bu düzlük, Derince, Yarımca, Kalburcu, Tütünçiftlik gibi tarım için uygun sayılabilen yerleşmelerin oluşmasını ve gelişmesini etkilemiştir. Ama Hereke'de ise tepeler birden kıyıya yaklaşır. Burada ancak derelerin dar çevreleri ve denize yakın deltaları yerleşime elverişlidir. Kıyıdan iç kısımlara doğru hemen yükselen tepeler daha kuzeyde yavaş yavaş alçalır. Hereke'nin iklimi hem Akdeniz hem de Karadeniz özellikleri taşır. Güney yamaçlarında Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Ama yazlar çok sıcak ve kurak değildir. Kışında Kuzeye kapalı olduğu için çevresine göre daha yumuşaktır.

Görüldüğü gibi Hereke, dağlarla denizin sıkıştırdığı ve yerleşmeye hiç de elverişli olmayan, çok dar bir alan üzerinde, Türk dokuma sanayiinin ilgi çekici görevlerinden birisini yüklenmeye hazırlanmaktadır.

 

Nüfus

1945
1950
1960
1965
1970
1980
1985
1990

3234

3925

4472

5555

7210

10200

11061

13872Hereke Nüfusu
1997
2000
Artış Hızı %
Hacı Akif Mahallesi
2713
2540
-22.8
Agah Ateş Mahallesi
2812
2867
6.7
Çamlıtepe Mahallesi
4627
5003
27.0
Yukarı Hereke Mahallesi
4683
5781
72.9
Şirinyalı Mahallesi
358
521
129.8
Hereke Toplam
14855
16712
12.5

×